fbpx

Proces ishodovanja OIB-a za strane državljane

 • 1 godina ago

Procedura za dobivanje OIB-a za strane državljane

Ako ste strani državljanin koji stječe vlasništvo nad nekretninom u Republici Hrvatskoj, možda ste se već susreli s podatkom da za upis prava vlasništva u zemljišne knjige morate ishoditi OIB, tj. Osobni identifikacijski broj. Ako se pitate što je OIB zapravo i kako da dođete do njega, slijedite vodič koji smo vam pripremili u nastavku. Ponekad birokratski zahtjevi ovog tipa mogu djelovati obeshrabrujuće na kupce, stoga je potrebno znati da vam Regent tim stoji na raspolaganju kod dobivanja OIB-a. Osigurat ćemo vam jednostavan tijek ovog procesa, smanjiti stres i u nekoliko jednostavnih koraka pomoći Vam steći osobni identifikacijski broj ili obaviti cijeli proces umjesto Vas.

 

Što je zapravo OIB?

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

Za osobni identifikacijski broj koristi se kratica OIB. OIB se sastoji od 11 znamenki i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i jedne znamenke koja je kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11,10«.

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju, OIB je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv broj. Jednom određen i dodijeljen OIB ne može se više dodjeljivati pa ni u slučaju da više nema osobe kojoj je bio dodijeljen (po smrti fizičke osobe, nakon stečaja pravne osobe).

Državljani Republike Hrvatske ga dobivaju po rođenju, pravni subjekti po osnivanju, a strane osobe kada nastaje povod za njihovo praćenje na području Republike Hrvatske (upis u službene evidencije i stjecanje statusa poreznog obveznika).

Kad strani državljanin mora ishoditi OIB?

Stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo i pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

Stranoj fizičkoj i pravnoj osobi OIB za strance se određuje i dodjeljuje kad je nastao povod za praćenje.

Smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe:

 1. Ako se strana osoba upisuje u službene evidencije radi odobrenja boravka strancima pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Tada se odlazi u MUP radi prijave boravka i određivanja i dodjeljivanje OIB-a.
 2. Ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Hrvatske, te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.

Strana fizička ili pravna osoba tada dolazi u nadležnu ispostavu Porezne uprave radi određivanja i dodjeljivanja OIB-a.

Na strane kupce nekretnina odnosi se povod pod rednim brojem 2 jer strani kupac postaje hrvatski porezni obveznik stjecanjem nekretnine. Dodatno, budući da se radi o upisu prava vlasništva nekretnine u zemljišno knjižni odjel (gruntovnicu) koja je službena evidencija, strani državljanin mora ishoditi OIB.

U tu svrhu strana osoba podnosi zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Dakle, riječ je o ispostavi Porezne uprave nadležne prema mjestu novostečene nekretnine. Kojoj ispostavi pripada Vaša nekretnina, možete doznati na ovom linku.

Tek je po dodijeli osobnoga identifikacijskog broja moguće upisati pravo vlasništva nekretnine u zemljišne knjige.

Kako izgleda proces dobivanja OIB-a za strance?

Kad odredite kojoj Poreznoj ispostavi pripadate, može se krenuti u proces rješavanja dokumentacije koja se predaje u toj ispostavi.

Postoji razlika u potrebnoj dokumentaciji za dobivanje OIB-a za stranu fizičku ili pravnu osobu. 

STRANA FIZIČKA OSOBA

Strana fizička osoba treba pripremiti dvije stvari:

 1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
 • Zahtjev na hrvatskom jeziku nalazi se na ovom linku.
 • Zahtjev na engleskom jeziku nalazi se na ovom linku.
 • Zahtjev na njemačkom jeziku nalazi se na ovom linku.

 

 1. Putovnicu
 • Original se daje na uvid službenoj osobi, a kopija se prilaže uz Zahtjev.
 • Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:
 • Europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili
 • Identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

STRANA PRAVNA OSOBA

Strana pravna osoba također dostavlja dvije stvari:

 1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
 • Obrazac je jednak kao i za stranu fizičku osobu.

2. Akt o osnivanju

Potrebno je rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke ili pravne) podnosi OPUNOMOĆENIK, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.

PUNOMOĆ mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a te mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik budući da je isti u RH u službenoj upotrebi. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako je punomoć izdana na fizičku/pravnu osobu istu je potrebno ovjeriti. Ako je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo ili banku, nije potrebna ovjera punomoći.

Da li je moguće dobiti OIB online?

Jest, ali postoji mogućnost da ćete biti pozvani da osobno preuzmete Potvrdu o OIB-u.

Mogućnost dobivanja OIB-a online uvedena je iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od koronavirusa stoga vjerojatno može biti i ukinuta, no u trenutku pisanja ovog članka i dalje funkcionira.

Online zahtjev predaje se putem Internet forme na stranici Porezne uprave.

U formi je potrebno je odabrati temu i podtemu Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a te popuniti obrazac upita.

Navedeni Zahtjev i važeće isprave u formi skenova dokumenata potrebno je priložiti upitu.

Na temelju kontakt podataka iz upita službenik Porezne uprave pozvat će stranu osobu s naznakom vremena kada može u ispostavi Porezna uprave, uz predočenje dostavljenih dokumenata u ovom upitu, preuzeti Potvrdu o OIB-u.

Iznimno, službenik Porezne uprave dostavit će na kontakt mail podatak o OIB-u te će se naknadno dostaviti i Potvrda o OIB-u.

Postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a stranim osobama, Porezna uprava provodit će prioritetno unutar roka od 8 dana.

Previše informacija?

Povjerite kupnju nekretnine stručnom timu Regenta, i ishodovanje Vašeg OIB-a može postati naš zadatak koji za Vas obavljamo u najkraćem mogućem roku.

Compare listings

Compare