fbpx

SVE ŠTO VAM JE POTREBNO NA JEDNOM MJESTU

ŠTO NUDIMO?

Tražite nekretninu ili prodajete postojeću? Tu smo da vam olakšamo proces i učinimo ga što jednostavnijim. Zato za Vas nudimo cijeli spektar usluga pri posredovanju nekretninama: od traženja nekretnina za klijente različitih profila, do savjetodavnih usluga za kupce i investitore, do upravljanja investicijama i property managementa. Zahvaljujući našim iskusnim agentima, ali i našim partnerima, znanju o tržištu, širokoj bazi kontakata i inovativnom marketingu, možete biti sigurni da ćemo kupca za Vašu nekretninu pronaći brže od ostalih.

LISTA USLUGA SE NASTAVLJA!

Posredovanje nekretninama ne počinje i završava samo kupnjom i prodajom – preostalo je još mnogo toga. Što Vam nudimo? Investicijsko, kreditno i porezno savjetovanje, administrativno-pravnu pomoć, arhitektonske usluge, usluge stranim državljanima i još mnogo toga. S obzirom da su sve nabrojene usluge dostupne na jednom mjestu, možete se opustiti – prepušteni ste stručnim i sigurnim rukama.

ZAŠTO PRODATI NEKRETNINU U SURADNJI S REGENTOM?

Prije svega, pružamo Vam visoko personaliziranu i profesionalnu razinu usluge. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji naših usluga i profesionalnih vještina, možemo Vam pomoći s procjenom nekretnine, savjetima o uređenju interijera prije prodaje, pravnim uslugama i bilo čime što bi Vam moglo zatrebati tijekom Vašeg kupoprodajnog puta. Uz mogučnost oglašavanja uz najbolje nekretnine na našoj web stranici, nudimo i mogućnost prodaje Vaše nekretnine uz zaštitu privatnosti.

01

PERSONALIZIRANO SAVJETOVANJE

02

PROCJENA NEKRETNINE

03

PRAVNO SAVJETOVANJE

04

Marketing

05

PROFESIONALNO PREGOVARANJE

06

JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE

ZAŠTO KUPITI NEKRETNINU U SURADNJI S REGENTOM?

Vaše potrebe i upute osluškujemo pažljivo. Pružajući Vam profesionalne i objektivne savjete s ciljem pronalaska savršene nekretnine, pomažemo Vam pri donošenju informiranih odluka. Nudimo jedinstvenu kombinaciju iskustva i znanja u prodaji, financijama, i martektingu što Vam daje dodatnu sigurnost tijekom procesa odabira i kupnje nekretnine. Također, možemo posredovati u osiguranju financiranja za Vašu novu nekretninu.

01

VRHUNSKE NEKRETNINE

02

INDIVIDUALNI PRISTUP

03

UVIDI U TRŽIŠTE

04

PROFESIONALNO PREGOVARANJE

05

FINANCIJSKE USLUGE

06

USLUGE OSIGURANJA

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

OIB je osobni identifikacijski broj koji se koristi kao stalna identifikacijska oznaka svake osobe koju tijela javne uprave koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

Strana fizička ili pravna osoba u Hrvatskoj treba imati OIB ukoliko se upisuje u službene evidencije o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te postaje poreznim obveznikom u Republici Hrvatskoj prema posebnom propisu. To uključuje upis u zemljišne knjige, otvaranje bankovnog računa ili osnivanje društva, kao i upis u sudski registar trgovačkog suda (direktor, član društva). OIB izdaje lokalna porezna uprava. Za ishođenje OIB-a nije potrebna Vaša prisutnost, već OIB temeljem punomoći može ishoditi odvjetnik prije same kupoprodaje. Više o ovome možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PIN.aspx

Svi državljani i pravne osobe iz zemalja EU-a kao i državljani Republike Island, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške mogu bez ograničenja kupovati i posjedovati nekretnine u Hrvatskoj pod uvjetom da se nekretnina sukladno prostornoplanskoj dokumentaciji nalazi unutar granica građevinskog područja.

Gađani trećih zemalja (država izvan EU-a i izvan Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške) mogu kupovati nekretnine pod istim uvjetima kao i građani EU-a, ali uz uvjet da prethodno ishode suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave za stjecanje točno određene nekretnine.  Ministarstvo će izdati suglasnost državljanima država s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti na sljedećoj poveznici:

https://mpu.gov.hr/information-on-reciprocity-in-the-acquisition-of-ownership-rights-in-real-estate-between-the-republic-of-croatia-and-countries-other-than-eu-member-states-republic-of-iceland-principality-of-liechtenstein-kingdom-of-norway-or-swiss-confederation-25361/25361

Da. Kupoprodajni ugovor se može zaključiti iz inozemstva.

Javni bilježnici dužni su ovjeriti potpis prodavatelja na kupoprodajnom ugovoru, ali ne postoji zakonska obveza ovjere potpisa od strane kupca nekretnine. Kupac je dužan samo vlastoručno potpisati kupoprodajni ugovor i potom ga može poslati preporučenom poštom u Hrvatsku (odvjetniku angažiranom od strane kupca ili našoj agenciji). Nakon što potpisani kupoprodajni ugovor stigne u Hrvatsku, organizirati ćemo da prodavatelj potpiše ugovor pred javnim bilježnikom, čime je ugovor zaključen i u potpunosti pravno valjan. Osim navedenog, ugovor u Vaše ime i za Vaš račun na temelju punomoći može potpisati i odvjetnik.

I u slučaju kada se prodavatelj nalazi u inozemstvu, moguće je sklopiti ugovor ‘na daljinu’. Prodavatelj u tom slučaju treba ovjeriti svoj potpis na kupoprodajnom ugovoru u državi u kojoj se nalazi, zajedno s pripadajućim pečatom koji se zove apostille (samo u slučajevima kada je apostilla nužna – ovisno o državi u kojoj se ovjerava ugovor).

Više informacija o apostilli pronađite na sljedećoj poveznici: https://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention

Dokument se tada mora dostaviti preporučenom poštom u Hrvatsku, a ovjereni sudski tumač mora ga prevesti na hrvatski jezik prije nego što se može koristiti kao pravni dokument zaključenja kupoprodaje.

Ne. Da bi bili sigurni da su vlasničkopravni odnosi na nekretnini uredni, odnosno da je prodavatelj ujedno i stvarni vlasnik nekretnine te da na nekretnini nema tereta ili drugih prava trećih osoba, odvjetnik koji posjeduje potrebna znanja trebao bi izvršiti dubinsku analizu vlasničkopravnih odnosa na nekretnini. Prilikom navedene analize potrebno je ispitati ne samo aktualne zemljišnoknjižne izvatke već i povijesne zemljišnoknjižne izvatke kao i cjelokupnu dokumentaciju o prijenosima prava u zemljišnim knjigama.

Naime, u Hrvatskoj je 90-tih godina vršena pretvorba tzv. „društvenog“ vlasništva u privatno vlasništvo te je donesen niz propisa kojima su pravo vlasništva stekle određene osobe, kao što je primjerice Republika Hrvatska. Stoga smo se u praksi susretali sa slučajevima da je u aktualnom izvatku iz zemljišnih knjiga kao vlasnik navedena jedna osoba, a da je stvarni (izvanknjižni) vlasnik neka treća osoba. Osim navedenog, posljednjih 10-ak godina u Hrvatskoj se provodi prepisivanje zemljišnih knjiga iz ručno vođenih u digitalne zemljišne knjige. Prilikom prijepisa postoji rizik da sud omaškom neka prava trećih osoba briše bez ikakve osnove (npr. pravo služnosti, založno pravo i sl.). U tom slučaju nositelj prava koje je brisano može sudskim putem ishoditi ponovni upis tog prava u zemljišne knjige.

U Hrvatskoj se u odnosu na veći dio nekretnina primjenjuje zaštita povjerenja. Navedeno znači da se predmnijeva da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje nekretnina, odnosno da ono što je upisano u zemljišnu knjigu postoji i da ono što nije upisano u zemljišnu knjigu ne postoji. Međutim, osnovna pretpostavka za primjenu načela zaštite povjerenja u zemljišne knjige je da je stjecatelj postupao u dobroj vjeri, odnosno da u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i u trenutku kad je zahtijevao upis knjižnog prava, nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da ono što je upisano u zemljišne knjige nije potpuno ili da je različito od izvanknjižnog stanja. Obzirom da su zemljišne knjige javne, svatko može izvršiti uvid u iste te u cjelokupnu dokumentaciju. Stoga, ukoliko se pregledom povijesnih izvadaka iz zemljišne knjige i dokumentacije koja prileži u zemljišnim knjigama može posumnjati da ono što je upisano u zemljišne knjige nije potpuno ili da je različito od izvanknjižnog stanja (npr. da osoba koja je upisana kao vlasnik nije vlasnik nekretnine ili da je s nekretnine pogrešno brisan neki teret), tada se kupac ne može pozivati na povjerenje u zemljišne knjige.

Obzirom na naprijed navedeno, a kako bi se otklonili bilo kakvi rizici prilikom kupoprodaje, prije sklapanja predugovora/ugovora o kupoprodaji nekretnina savjetujemo da kupac angažira odvjetnika koji će izvršiti dubinsku analizu nekretnine. Naša agencija surađuje s vrsnim odvjetnicima koji su specijalizirani za pravo nekretnina i zemljišne knjige i imaju bogato višegodišnje iskustvo u navedenom te Vam možemo s povjerenjem preporučiti iste. Navedeni odvjetnici svoje usluge, uz hrvatski jezik, pružaju i na engleskom i njemačkom jeziku te svu dokumentaciju (uključujući predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnina) sastavljaju uz hrvatski, prema Vašoj želji, na njemačkom ili engleskom jeziku.

Da bi bili sigurni da ćete nakon isplate kupoprodajne cijene steći pravo vlasništva na nekretnini bez ikakvih tereta, ugovor o kupoprodaji mora biti sastavljen na način da su Vaši interesi u potpunosti zaštićeni, odnosno da ne postoji niti teoretska mogućnost da se na nekretnini u međuvremenu pojavi neko pravo trećih osoba koje će spriječiti upis Vašeg prava vlasništva ili ograničiti Vaša prava. Odvjetnici s kojima naša agencija surađuje svakoj kupoprodaji pristupaju pojedinačno te ugovor prilagođavaju konkretnom slučaju, a kako bi osigurali da s jedne strane kupac bude siguran da će kad isplati kupoprodajnu cijenu steći pravo vlasništva na nekretnini bez tereta (koji nisu dogovoreni), a s druge strane da je i prodavatelj bude siguran da će pravo vlasništva prenijeti tek kada mu se u cijelosti isplati kupoprodajna cijena. Sve predugovore/ugovore naši odvjetnici mogu sastaviti, prema Vašem zahtjevu, i na engleskom ili njemačkom jeziku.

Trenutak preuzimanja posjeda ovisi o dogovoru između ugovornih strana. Međutim, u praksi se posjed najčešće preuzima nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji i isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Da. U Hrvatskoj za sada samo jedna banka nudi mogućnost kredita za kupnju nekretnine  nerezidentima, i to s izrazito visokom kamatnom stopom, što je obično razlog zašto se kupci nerezidentni ne odlučuju često za kupnju nekretnine u Hrvatskoj putem kredita banke u Hrvatskoj. Kupci rezidenti u puno većem broju koriste uslugu kreditiranja banaka kod kupnje nekretnine u Hrvatskoj. Međutim, kupci koji su strani državljani često ishode kredit u državi svog prebivališta/boravišta te naši odvjetnici u zemljišnim knjigama upišu hipoteku u korist strane financijske institucije.

Da. Ovo je postupak koji se obavlja nakon što postanete vlasnik nekretnine. Naši agenti će Vam pomoći u ovom procesu. Prodavatelj je dužan podmiriti sve obveze i plaćanja svih režijskih troškova do dana preuzimanja posjeda na nekretnini.

Svakako savjetujemo da angažirate odvjetnika osobito iz razloga navedenih u odgovorima na pitanja 5. i 6. Smatramo da je to vrlo bitna stavka u kupoprodajnom procesu. Odvjetnik bi trebao biti nepristran i specijaliziran za pravo nekretnina i zemljišnoknjižno pravo te imati potrebno iskustvo u vođenju kupoprodajnih postupaka. Nužno je da kao kupac dobijete nepristran i ispravan pravni savjet kako bi Vaši interesi u potpunosti bili zaštićeni. Smatramo kako bi klijenti trebali imati potpunu i neovisnu pravnu zaštitu prilikom prodaje/kupnje nekretnina. Vi možete samostalno odabrati odvjetnika kojega želite, a mi Vam možemo preporučiti profesionalne, provjerene i iskusne odvjetnike od našeg povjerenja koji cjelokupnu svoju uslugu mogu ponuditi kako na engleskom tako i na njemačkom jeziku.

Usluge koje su uključene u naknadu odvjetnika ovise o dogovoru između Vas i pojedinog odvjetnika. U naknadu odvjetnika od povjerenja naše agencije uključene su sljedeće usluge:

– dubinsko ispitivanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnine (tzv. due dilligence nekretnine),

– ishođenje potvrde da se nekretnina nalazi unutar građevinskog područja (što predstavlja preduvjet kako bi strani kupci koji su državljani država članica EU-a mogli steći nekretninu),

– ishođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB),

– savjetovanje u sklopu kupoprodaje,

– izrada dvojezičnog (hrvatsko/njemački ili hrvatsko/engleski) predugovora/ugovora o kupoprodaji,

– zabilježba/predbilježba/uknjižba prava vlasništva u zemljišne knjige,

– upravljanje i koordinacija cjelokupnog postupka kupoprodaje.

Da. Odvjetnici i banke koriste račune s posebnom namjenom – ‘escrow’ račune dok javni bilježnici imaju povjereničke račune. Ukoliko je to potrebno, uplate se mogu izvršiti na odvjetnikov ‘escrow’ račun. Uloga ‘escrow’ računa je zaštita.

Ukoliko kupujete nekretninu, ‘escrow’ račun predstavlja sigurnost da kupoprodajna cijena neće biti isplaćena prodavatelju dok kupac ne ispuni sve obveze predviđene kupoprodajnim ugovorom. Ako ste prodavatelj, zaštićeni ste da nekretnina koju prodajete neće postati tuđe vlasništvo dok Vam se ne isplati novac utvrđen kupoprodajnim ugovorom. Zahvaljujući ‘escrow’ računu, zaštićeni ste u kojoj god ulozi da se nalazite. Slobodno nam se javite za više informacija o ovom pitanju. Međutim, ističemo kako je korištenje ‘escrow’ računa povezano s dodatnim troškovima, a naprijed navedena sigurnost u velikoj mjeri može se postići i kvalitetno sastavljenim ugovorom o kupoprodaji u kojem je struktura transakcije prilagođena pojedinom konkretnom slučaju. Vidjeti odgovor na pitanje broj 6.

Porez na promet nekretnina je porez koji se plaća prilikom stjecanja nekretnina te isti trenutno iznosi 3% (od 1.1.2019.). Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Plaćanje poreza na promet nekretnina je obveza kupca, a plaća se nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji i nakon što porezna uprava donese rješenje o obvezi plaćanja poreza. Kupac mora prijavljivati nastanak porezne obveze ukoliko se ugovor o kupoprodaji ne potpisuje pred hrvatskim javnim bilježnikom. Ukoliko se ugovor o kupoprodaji potpisuje pred hrvatskim javnim bilježnikom prijavu poreza vrši javni bilježnik.   Sama naplata ovog poreza ponekad može potrajati nekoliko mjeseci, ali ni u kojem slučaju ne utječe na ostvarivanje prava vlasništva novog kupca.

Postoje slučajevi u kojima kupac ne plaća ovaj porez. To su slučajevi kada nekretninu prodaje pravna osoba koja je u sustavu PDV-a. Pravna osoba tada mora za prodaju nekretnine izdati račun iz kojeg je razvidno da je PDV obračunat i uključen u cijenu nekretnine te u tom slučaju nema dvostrukog oporezivanja. To je obično slučaj sa stanovima i kućama u novogradnji koje se kupuju od pravnih osoba.

U principu u Hrvatskoj postoji porez na dohodak od otuđenja nekretnina koji plaća prodavatelj, a isti se obračunava u slučajevima kada se nekretnina proda u roku od dvije godine od dana stjecanja iste. Osnovica za obračun poreza na dobit je razlika između tržišne vrijednosti nekretnine (prodajne) i nabavne (kupovne) cijene nekretnine, a porez se obračunava po stopi od 20%. Porez se ne plaća ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji.

 

Ukoliko se nekretnina proda nakon isteka vremena od dvije godine od dana stjecanja nekretnine, ne plaća se porez na dohodak od otuđenja nekretnina. Također i u slučaju kada vlasnik trajno stanuje (ima prijavljeno prebivalište) u predmetnoj nekretnini, porez na dohodak od otuđenja nekretnina neće se primjenjivati ni u slučaju prodaje nekretnine i prije isteka perioda od dvije godine.

Nadalje, porez na dohodak od otuđenja nekretnina obračunava se i u slučajevima kada prodavatelj otuđi (odnosno proda) tri ili više nekretnina u roku od pet godina.

Napominjemo da se za pravne osobe koje prodaju nekretninu primjenjuju različita porezna pravila.

Za više informacija kontaktirajte nas i mi ćemo Vas povezati s poreznim i računovodstvenim stručnjacima.

If the real estate is sold after the expiration of a two-year period from the date of the acquisition of the real estate, no income tax is paid from the sale of the real estate. There is no obligation to pay the mentioned tax if the taxpayer (buyer) or dependent members of their immediate family lived in the real estate even in the case the real estate is sold before the expiration of the two-year period. Furthermore, income tax from the sale of a real estate must also be paid if the seller alienates (that is, sells) three or more real estates within a period of five years.

Please note that different tax rules apply to legal entities when selling real estates.
Contact us for more information and we will bring you into contact with tax and accounting experts.

U Hrvatskoj sve nekretnine za odmor podliježu plaćanju godišnjeg poreza na kuće za odmor. Iznos poreza propisuje tijelo lokalne samouprave i on može varirati od 0,66 EUR do 2,00 EUR/m2 godišnje, ovisno o području na kojem se nalazi nekretnina. Godišnji porez na kuće za odmor primjenjuje se samo na nekretnine koje se koriste kao kuće za odmor. Ako je vlasnik nekretnine prijavio prebivalište u toj nekretnini, u tom slučaju će vlasnik nekretnine biti oslobođen plaćanja ovog poreza.

Više o ovome: https://www.poreznauprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/porez_kuce_za_odmor.aspx

Da. Bilo da želite kupiti nekretninu u kojoj ćete uživati na obalama Jadrana, ili želite ući u posao turističkog iznajmljivanja, Hrvatska je idealna destinacija za Vas.

Trenutna stopa PDV-a u Hrvatskoj iznosi 25%.

Uloga javnog bilježnika u kupoprodajnom procesu je ovjera potpisa prodavatelja. Bez javnobilježničke ovjere potpisa prodavatelja, ugovor se ne može provesti u zemljišnim knjigama. Potpis kupca na konačnom ugovoru ne treba biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Osim ovjere potpisa kod javnog bilježnika, može se u postupku kupoprodaje u polog položiti određena dokumentacija (tabularna izjava, brisovno očitovanje) koju javni bilježnik izdaje drugoj strani nakon ispunjanja točno propisanih uvjeta.

U nastavku iznosimo samo neke od razloga zašto odabrati Regent d.o.o.:

 • Regent je agencija specijalizirana za kupoprodaju nekretnina međunarodnim klijentima
 • Regent Vam može omogućiti i osigurati sveobuhvatnu uslugu u postupku kupoprodaje nekretnina uključujući odvjetničke usluge, usluge financijskog savjetovanja i sve ostale usluge za koje se pokaže potreba u procesu kupoprodaje nekretnina
 • Regent je licencirana agencija s velikim iskustvom u posredovanju u prometu nekretnina
 • svi naši agenti su iskusni i stručno osposobljeni savjetnici za kupnju i prodaju nekretnina
 • svi naši agenti su hrvatski državljani koji uz hrvatski tečno govore engleski jezik, dok neki imaju i znanje dva ili više stranih jezika
 • Regent ima bogatu ponudu svih vrsta nekretnina.  U ponudi imamo ekskluzivne nekretnine, luksuzne vile, tradicionalne kamene kuće, građevinska i poljoprivredna zemljišta, visokokvalitetne moderne apartmane, kao i nekretnine prihvatljivijih cijena duž cijele obale
 • prodavatelji i kupci nam se javljaju jer smo poznati po učinkovitoj i brzoj prodaji nekretnina
 • brzo i efikasno odgovaramo na sve Vaše upite, bilo putem e-maila, telefona ili u osobnom kontaktu
 • na temelju dugogodišnjeg iskustva naših agenata u ovom poslu rado ćemo Vas profesionalno savjetovati te Vas voditi kroz sve faze postupka kupoprodaje nekretnine u Hrvatskoj.
 • agencijska provizija od 3% + PDV = 3,75% (min. 3.000,00 € + PDV)
 • odvjetnička naknada od 0,5 % do 1,5 % (ovisno o iznosu dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine)+ PDV = 0,63% do 1,88 % (min. 2.000,00 € + PDV) plus manji iznosi sudskih pristojbi
 • porez na promet nekretninama = 3% (jednokratno plaćanje)
 • godišnji porez na kuće za odmor u iznosu od 0,66 EUR do 2,00 EUR po m2 nekretnine, a koji se plaća jednom godišnje
 • javnobilježnički troškovi za ovjeru potpisa cca. 10,00 EUR, a ukoliko se polaže dokumentacija u javnobilježnički polog cca. 133,00 EUR po dokumentu.
 •  

Godišnji porez na kuće za odmor u iznosu od 0,66 EUR do 2,00 EUR po m2 nekretnine (ovisno o mjestu). Uz to postoji i mjesečna komunalna naknada čija visina ovisi o lokalnoj općini, kao i uobičajene režije koje se plaćaju prema potrošnji (voda, struja, itd.).

Primjer približnih mjesečnih iznosa za nekretninu od oko 100 m2:
– Struja ———————————————————— 50 € do 100 €
– Voda ————————————————————- 20 € do 50 €
– Odvoz komunalnog otpada i ostale lokalne usluge ———– 15 €
– Internet i TV —————————————————– 30 €
– Godišnji porez na nekretninu —————————— max. 2 € / po m2 (tj.  max. 200,00 € godišnje)

Trenutno strani državljani ne mogu kupovati poljoprivredna zemljišta u Republici Hrvatskoj. Međutim, ukoliko želite kupiti poljoprivredno zemljište možete osnovati društvo u Hrvatskoj te zemljište kupiti putem tog društva (kupac poljoprivrednog zemljišta bi bilo društvo sa sjedištem u Hrvatskoj).

Pritom ističemo kako dana 23. lipnja 2023. godine ističe zabrana kupnje poljoprivrednog zemljišta državljanima EU-a. Naime, od navedenog dana državljani država članica EU-a će moći bez bilo kakvih ograničenja kupovati poljoprivredna zemljišta. Jedino ograničenje je da će na većim površinama poljoprivrednog zemljišta Republika Hrvatska imati pravo prvokupa, odnosno zemljište je prethodno potrebno ponuditi Republici Hrvatskoj. Ukoliko Republika Hrvatska ne iskoristi svoje pravo prvokupa, vlasnik poljoprivrednog zemljišta isto će moći prodati kako hrvatskim državljanima tako i državljanima bilo koje države članice EU-a.

Ukoliko se odlučujete za otvaranje društva možemo Vam preporučiti naše odvjetnike od povjerenja koji će pripremiti svu dokumentaciju te registrirati društvo pri nadležnom trgovačkom sudu. Vaš dolazak u Hrvatsku za otvaranje društva nije potreban, već će Vaš dolazak biti potreban samo za otvaranje bankovnog računa društva (zbog propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma većina banaka zahtijeva osobni dolazak u poslovnicu banke radi identifikacije).

Strani državljani trenutačno mogu kupiti poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj samo osnivanjem društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Otvaranje društva u Hrvatskoj nosi neke dodatne i tekuće troškove.

 • Minimalni osnivački kapital iznosi 2.500,00 EUR koji se može koristiti za potrebe društva odmah nakon osnivanja.
 • Javnobilježničke naknade za osnivanje iznose oko 600,00 – 800,00 EUR.
 • Čak i “neaktivna” tvrtka mora imati knjigovođu. Naknade za te usluge variraju od 100,00 Eura mjesečno za neaktivne tvrtke, do 300,00 Eura mjesečno za tvrtke koje stvarno posluju tj. obavljaju neku djelatnost.
 • Postoje i manje mjesečne/tromjesečne naknade koje se trebaju platiti državi.
 • Mjesečna naknada banke za održavanje bankovnog računa iznosi oko 15,00 EUR.
 • Porez na dobit za poduzeća s godišnjim prihodima do visine od 7.500.000,00 kuna iznosi 12%.
 • Porez na dobit za poduzeća s godišnjim prihodima iznad 7.500.000 kuna iznosi 18%.
 • Porez na podizanje/isplatu ostvarene  dobiti iznosi 12%.

Ukoliko se odlučujete za otvaranje društva možemo Vam preporučiti naše odvjetnike od povjerenja specijalizirane za pravo društava koji će pripremiti svu dokumentaciju te registrirati društvo pri nadležnom trgovačkom sudu. Ako su Vam potrebne dodatne informacije na temu osnivanja i poslovanja društva s poreznog aspekta, možemo Vam preporučiti i porezne savjetnike i knjigovodstvene stručnjake.

Ne. Kupnja nekretnine u Hrvatskoj ne znači automatski stjecanje boravišne dozvole za strane državljane.

Ovdje možete pronaći više informacija o boravišnim dozvolama za strane državljane: https://mup.gov.hr/stranci-333/333

Da. Također strani državljani mogu iznajmljivati svoje nekretnine u Hrvatskoj, uz uvjet da su prethodno ishodili potrebnu dozvolu za iznajmljivanje koja se naziva “kategorizacija”. Dozvola za iznajmljivanje nije prenosiva, tako da ćete nakon kupnje nekretnine morati zatražiti i ishoditi dozvolu na svoje ime. Državljani iz zemalja EU-a mogu iznajmljivati nekretnine na svoje ime pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

Državljani SAD-a i državljani drugih zemalja izvan EU-a ne mogu ishoditi kategorizaciju na svoje ime. Oni imaju 3 opcije kako mogu legalno iznajmljivati svoju nekretninu u Hrvatskoj:

1) Državljani zemalja izvan EU-a mogu osnovati društvo sa sjedištem u Hrvatskoj te se mogu odlučiti kupiti nekretninu putem (novoosnovanog) hrvatskog društva registriranog za obavljanje turističke djelatnosti. Kategorizaciju bi se tada ishodila na hrvatsko društvo te bi društvo bilo obvezno platiti sve potrebne poreze i ostala davanja povezana s obavljanjem turističke djelatnosti.
2) Mogu odlučiti kupiti nekretninu na svoje ime te potom osnovati društvo preko kojeg bi legalno iznajmljivali svoju nekretninu – na jednaki način kao i pod točkom 1)
3) Nakon kupnje nekretnine (bilo da će kupac biti privatna ili pravna osoba), vlasnik nekretnine može sklopiti ugovor o najmu s hrvatskom turističkom agencijom. Turistička agencija bi u tom slučaju ishodila kategorizaciju za predmetnu nekretninu na svoje ime te bi se najam nekretnine obavljao preko dotične turističke agencije.

To je porez koji se plaća na dohodak ostvaren od iznajmljivanja nekretnine u turističke svrhe. Ovisi o državljanstvu vlasnika nekretnine, kao i o tome je li je osoba registrirana u sustavu PDV-a u svojoj zemlji. Za više detalja kontaktirajte naš ured.

POMAŽEMO VAM PRONAĆI NEKRETNINU IZ SNOVA

Naši agenti su stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom koji dubinski poznaju tržište nekretnina u Hrvatskoj. Ponosimo se što svakom klijentu pristupamo individualno te mu pomažemo pronaći dom po vlastitoj mjeri.

  Compare listings

  Compare

  SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER